O nás

Naše škola jako samostatná organizace byla založena 1. září 1992 s názvem Pomocná škola, Plzeň, Skupova 15. Od 1.1.2006 byla v souladu s novým školským zákonem přejmenována na Základní školu speciální, Plzeň, Skupova 15. Hlavní budova sídlí na Borech ve Skupově 15. Máme tři elokovaná pracoviště: na Lochotíně v Tachovské ulici a Rabštejnské ulici v DOZP „Nováček“ a v Doubravce v Zábělské ulici v DOZP „Jitřenka“.

Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Povinné školní docházce může po doporučení speciálně pedagogického centra předcházet přípravný stupeň základní školy speciální (1 - 3 roky dle věku a schopností žáka).

Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu „Takový je můj svět“ Základní školy speciální, Plzeň, Skupova 15 zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální č.j. 394/2010.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich